Home » Felnőttoktatás

Felnőttoktatás

Ingyenes iskolarendszerű esti képzési formában:

  • Nincs felső korhatár
  • Iskolarendszerben két szakma szerezhető

Szakmák:

ács, asztalos, szárazépítő, szociális gondozó és ápoló, hegesztő, pedagógiai és családsegítő munkatárs, kisgyermekgondozó – nevelő, gépi forgácsoló, CNC gépkezelő, virágkötő, eladó

A képzés részletei:

FELNŐTTOKTATÁS

A felnőttoktatást egyszerre meg kívánjuk valósítani fiatal végzett szakmunkásaink számára a második szakképesítés megszerzése valamint az érettségi vizsga letétele céljából.

A második OKJ-s képesítés iskolarendszerű megszerzését Esti képzési formában tudjuk biztosítani. Mindig a végzett évfolyamok igényeit, humánerőforrásaink korlátait, és a jogszabályi létszámkeretek lehetőségeit figyelembe véve kívánunk egyes képzésekhez csoportokat szervezni. Így folyik a 2016-2017-es tanévben 2 csoportban pedagógiai és családsegítő munkatárs, 1-1 csoport hegesztő, szárazépítő és kisgyermekgondozó és nevelő szakmai képzés.

A felnőttek középiskolájában (nappali, esti és levelező tagozat) cél a nyolc általános iskolai, de főleg a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező hallgatók érettségi vizsgára való felkészítése, a tehetségesebb, szorgalmasabb tanulók továbbtanulásának segítése.

Tekintettel a felnőttoktatás sajátos feltételeire, s arra a tényre, hogy a program résztvevői részben idősebbek, s munka mellett korlátozott időkeretben tanulnak, a kimenet szabályozás elvei érvényesülnek, tehát elsősorban a kitűzött célok (készségek, képességek, tulajdonságok) elsődlegessége s a célok elérését szolgáló eszközök rugalmas alkalmazása.

A felnőttoktatásban a BSZC Csiha Győző SZKI tanárai tanítanak.

 A szakiskolát végzettek középiskolája I–II. (11–12.) évfolyam

A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát (vagy korábban szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

A szakiskolák középiskolája 2 évfolyamból áll (I., illetve 11., II., illetve 12.), amelynek programja a 3 éves szakiskolai közismereti programra épül. Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét.

 

Tantárgyak és óraszámok

 

Évfolyam/

Tantárgyak

I. (11.)

Nappali

II. (12.)

Nappali

I. (11.)

Esti

II. (12.)

Esti

Magyar nyelv és irodalom 6 6 3 3
Idegen nyelv 6 6 3 3
Matematika 6 6 3 3
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 5 3 3
Természetismeret 2 1
Informatika 2 2 1 1
Testnevelés és sport 5 5
Osztályközösség-építő program 1 1
Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5
Összesen (közműveltségi óraszámok) 35 36 18 18