Home » Hagyományaink

Hagyományaink

Az iskola sajátos arculatát, egyediségét – az iskola életét meghatározó tanár és diákegyéniségek mellett – az intézmény hagyományai adják. A hagyomány teremti meg azokat az élményeket, amelyekre idős fővel visszaemlékezik a véndiák, a hagyomány teszi színesebbé a tanulás hétköznapjait, a hagyomány adja meg a tanév ritmusát.

inasavatoAz évente ismétlődő rendezvények közül a októberi Inas-avatót kell megemlíteni először. Az kilencedikesek avatását felsőbb éves diákjaink és tanáraink rendezik, különféle szellemi és fizikai próbáknak alávetve az iskola új diákjait. Ennek eredményeként vidám jelenetekkel, vetélkedőkkel, mutatkoznak be diáktársaiknak.

Az egész iskolát, de főként a végzősöket hozza lázba a szalagtűző ünnepély. Ekkor tűzik fel az osztályfőnökök az utolsó évesek ruhájára a szalagot. Az osztály DÖK titkára név szerint szólítja azt a tanulót, akinek éppen a szalagot tűzik. Az ünnepség fennköltebb részei tűzés pillanatai mellett az igazgatói beszéd, Csiha-díj átadása. A második részben a végzős osztályok táncprodukciói, osztályénekei és egyéni fellépései megteremtik a vidám alapot az esti bálhoz.

 

Decemberben kerül megrendezésre volt „öreg diákjaink” részvételével a diákönkormányzat szervezésében a 12 órás röplabda. A jelentkező csapatok között nemcsak saját volt és jelenlegi diákjaink, de maguk a tanárok is megmérkőztek egymással. Szívesen vesszük, ha erre a sportvetélkedésre a gimnáziumból is jelentkeznek baráti csapatok. Ennek az estének külön rendje van, az ellátást a diákönkormányzat, a felügyeletet a tanárkollégák biztosítják.

ropi1  ropi2

kari1

Decemberben a karácsonyra hangolódva fenyőfadíszítéssel kedveskedik a diákönkormányzat minden dolgozónak és diáknak. A téli vakáció előtt a diákok, tanáraik az adventi ünnephez kapcsolódó vetélkedőn vidám hangulatban töltik el a délelőttöt.

 

Megemlékezünk Október 6-án  az aradi vértanúkról, október 23-án az 1956-os forradalomról. A kommunista diktatúra áldozataira február 25-én, március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk. A holokauszt áldozatira való megemlékezés áprilisban van. A sort a június 4-én tartott Nemzeti Összetartozás Napja zárja. Különböző formákban emlékezünk történelmünk sorsalakító eseményeire: ünnepi műsorral, rádiós megemlékezéssel, osztályfőnöki órák keretében, aulában kiállítás szervezésével vagy határon túli magyar testvériskoláink kölcsönös meglátogatásával.

okt61  okt62

Az iskola bekapcsolódik a helyi és országos jelentőségű történelmi évfordulók megünneplésébe is.

Tavasszal rendezzük a Csiha napot. Ekkor elhelyezzük a megemlékezés virágait az iskola falán elhelyezett márványtáblán, ill. a diákok és tanárok kis csoportja ellátogat a köztemetőben található Csiha családi sírhoz is. Szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy ezt az eseményt meglátogatja a névadó külföldön élő fia, Csiha Tamás úr és felesége. Számtalan ötletes rendezvény teszi színesebbé a napot. Például tanár-diák szellemi és sportvetélkedők, a diákokat foglalkoztató témákról tartott érdekes előadók, szakmai kiállítók meghívása. Utóbbi évek nagy hagyománya a házi szakmai verseny megszervezése: a szakképző évfolyamokon tanulók gyakorlati és elméleti téren is megmérettetik évfolyamonkénti tudásukat, míg a többiek csapatokban versengenek a jobb eredményért.

Középen Csiha Tamás úr és felesége

2016-2017-es tanév kiemelkedő esemény lesz, hisz 2016 novemberében 25 éve lesz annak, hogy az egykori 125. számú Ipari szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola felvette városunk szülöttjének, Csiha Győzőnek a nevét.

Minden tavasszal a szünet bevezetéseként megrendezzük a Diák-önkormányzati napot. A diákok és tanáraik egyesült erővel szervezik a nap eseményeit, melyben helyet foglalnak ügyességi vetélkedők, kulturális, sport, egészségtudatos életmódra nevelő programok egyaránt. Emellett rendszeresen megrendezésre kerülnek a tizenkét órás sportvetélkedők.

 

Minden évben április május határán van a ballagás. A ballagás előtti estén a végzősök szerenáddal köszöntik tanáraikat. Az ünnepségre a ballagtató osztályok szépen feldíszítik az iskola folyosóit és a végzősök osztálytermeit. A búcsúzók végigmennek az iskolán, a vállukon egy kis tarisznyával, amiben pogácsa és az iskola fényképe található. Ez a tarisznya azt szimbolizálja, hogy a ballagó diák elindul az élet útján új célok, új feladatok felé. Az udvaron az igazgatónő búcsúztatja a negyedikeseket, ezen kívül alsóbb évfolyamosaink is elbúcsúznak ballagóinktól és átveszik tőlük az iskola zászlaját. A kiemelkedő tanulmányi, közösségi munkáért, versenyeken való sikeres szereplésért oklevél és könyvjutalomban részsülnek az arra érdemesek. Néhány éve Hajdúnánás város polgármestere Polgármesteri elismerő oklevél jutalomban részesítő a szakképzésben legkiemelkedőbb eredményt elért diákot.

 

pednappedagógusnap június első vasárnapjára esik. Hazánkban közel hetven éve ünnepelték először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, egyes kitüntetéseket az ország legjobb pedagógusainak. Megünneplése sokat veszített hivatalos jellegéből, intézményi szinten elsősorban a gyermekek köszöntik tanáraikat. Így van ez iskolánkban is, ahol a diákönkormányzat és Szülői Szervezet összefogással készül kis köszöntő műsorral és egy-egy szál virággal.

Az évzáró ünnepély általában júniusi vizsgák után van. Ezen az ünnepségen kapják meg az alsóbb éves kiemelkedően teljesítő tanulók az okleveleket és könyvjutalmakat és mindenki a tanév elvégzését igazoló bizonyítványát.

Vannak viszont olyan hagyományaink is, amelyek nem köthetők dátumokhoz. Ezek azok a hagyományok, amelyek meghatározzák az iskola életét. A hagyomány – már nevében is megvan – bizonyos állandóságot jelent. A hagyományt alapos ok nélkül nem kell megváltoztatni. A hagyományok ápolása mindenkor feladatunk és kötelességünk is egyben.