Home » Könyvtár

Könyvtár

books-42701_640

Az iskolai könyvtárról:

Az iskola könyvtárát 1973-ban létesítették. 1984-ben az iskola bővítésével külön könyvtárhelyiség kialakítására is sor került. A TIOP 1.2.3 – 11/1. pályázat keretében olvasóteremmel bővültünk, ami többek között tanórák és tanórán kívüli foglalkozások megtartását is lehetővé teszi. A pályázat lehetővé tette eszközállományunk megújítását is: egy könyvtárosi és négy használói számítógép került elhelyezésre. A könyvtárosi munkát egy multi-funkciós nyomtató, az oktatást egy projektor segíti. Könyvtárunk dokumentumállománya jelenleg közel 25 ezer egység, mely az egyedi nyilvántartású dokumentumokat és a tankönyveket is magába foglalja. A gyűjteményt az írásos–nyomtatott dokumentumok mellett, audiovizuális, valamint számítógépes multimédiás dokumentumok teszik teljessé.

A könyvtár működésének célja:

 • az oktató-nevelő munka segítése,
 • tartós tankönyvek biztosítása,
 • az iskola pedagógiai programjába foglalt könyvtárhasználati órák megtartása,
 • lehetőség biztosítása a tanulók szabadidejének hasznos eltöltésére.

A könyvtár dokumentumállományának feltárása a Szirén könyvtárkezelő szoftverben történik.

Nyitva-tartás:

Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév tanítási napjaihoz, illetve a délelőtti oktatási rendhez. Az iskolai szünidőben zárva tart.

Könyvtári órarend 2016-2017. tanév

 

A hét

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1 7.15-8.00
2 8.05-8.50 NY
3 9.00-9.45 NY NY NY NY
4 10.00-10.45 NY NY NY
5 10.55-11.40 NY NY NY
6 11.50-12.35 NY NY NY NY NY
7 12.45-13.30 NY NY NY NY NY
8 13.40-14.25

 

B hét

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1 7.15-8.00
2 8.05-8.50
3 9.00-9.45 NY NY NY NY NY
4 10.00-10.45 NY NY NY NY NY
5 10.55-11.40 NY NY NY NY NY
6 11.50-12.35 NY NY NY
7 12.45-13.30 NY NY NY
8 13.40-14.25

NY : nyitvatartási idő

A könyvállomány tagolása:

 • kézi könyvtár
 • segédkönyvek
 • kölcsönözhető állomány
 • tartós tankönyvek
 • folyóiratok
 • AV-dokumentumok

A könyvtár használata:

 • a beiratkozás és a könyvtár használata ingyenes,
 • korlátozottan nyilvános könyvtár: az iskola tanuló, tanárai és dolgozói használhatják.

A kölcsönzés szabályai:

Az iskolai könyvtár tagja az intézmény valamennyi dolgozója, valamint minden tanuló.

A kölcsönözhetőség szempontjából az alábbi kategóriákba sorolhatók a dokumentumok:

-kölcsönözhetők
-részlegesen kölcsönözhetők,
-csak helyben használhatók.

 • Egy olvasó egyidejűleg maximum 3 kötetet kölcsönözhet. Felnőtt tagok esetében időbeli s mennyiségi korlátozás nincs.
 • A kölcsönözhető dokumentumok kölcsönzési időtartama két hét. Hosszabbítás indokolt esetben kérhető.
 • A tartós tankönyvek kölcsönzése egy illetve több tanévre szól, évfolyamtól és képzési formától függően.
 • A kölcsönzés nyilvántartása a Szirén integrált könyvtár-kezelő rendszerben illetve tasakos nyilvántartással történik.