Home » Könyvtárhasználati órák

Könyvtárhasználati órák

9. évfolyam

 • A különböző dokumentumfajták (könyv, folyóirat, CD, DVD, CD-ROM) funkciói és használata a szaktárgyi és a köznapi ismeretszerzésben.
 • A kézikönyvtár feladata. A segédkönyvek, kézikönyvek típusai, a tájékozódásban betöltött szerepük, használatuk a szaktárgyi feladatok megoldásában.
 • Az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) felépítése és jelrendszere, a könyvtári tájékozódásban betöltött szerepe.
 • A raktári rend és a tematikus katalógus.
 • A forráshasználat (anyaggyűjtés) algoritmusa.
 • Források keresése szaktárgyi feladatokhoz a tárgyi katalógusok segítségével.
 • A keresett téma kifejezése tárgyszóval, illetve szakjelzettel.
 • A különböző könyvtártípusok.

 

10. évfolyam

 • A különböző típusú könyvtárak szolgáltatásai.
 • Tájékozódás a középiskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében.
 • A tanult dokumentumok rendszerezése információs értékük szerint.
 • Az időszaki kiadványok (évkönyv, sorozat) tulajdonságai.
 • A bibliográfiák jelentőse a tájékozódásban.
 • Információkeresés hagyományos és számítógépes forrásokból.
 • Keresés formai és tartalmi szempontok szerint hagyományos és számítógépes
 • katalógusokban, egyéb adatbázisokban.
 • Keresés országos könyvtárak katalógusaiban az Interneten.
 • Közhasznú információk keresése hagyományos és elektronikus tájékoztató forrásokban.
 • A tanulók felkészítése az önálló információközlésre.
 • Bibliográfia készítése számítógépes adatbázisok felhasználásával különböző témákhoz, tantárgyakhoz.
 • Az információ-átvétel etikai szabályai.