Home » Kötelező és ajánlott olvasmányok

Kötelező és ajánlott olvasmányok

Balzac:                       Goriot apó

Brecht:                       Három színmű

Csehov:                      Drámák és elbeszélések

Defoe:                        Robinson Crusoe

Déry Tibor:                Niki

Gogol:                         A köpönyeg, Az orr, A revizor

Görög drámák

Homérosz:                 Íliász

Homérosz:                 Odüsszeia

Ibsen:                          Három dráma

Jókai Mór:                   A kőszívű ember fiai

Jókai Mór:                   Sárga rózsa

Jókai Mór:                   Az aranyember

Katona József:            Bánk bán

Kertész Imre:             Sorstalanság

Kosztolányi Dezső:   Pacsirta, Édes Anna

Madách Imre:           Az ember tragédiája

Mikszáth Kálmán:    Beszterce ostroma

Mikszáth Kálmán:    A tót atyafiak, A jó palócok

Moliére:                     Hat színmű

Móricz Zsigmond:    Úri muri

Örkény István:          Tóték, Macskajáték

Petőfi Sándor:           A helység kalapácsa, Az apostol

Puskin:                       Anyegin

Shakespeare:            Rómeó és Júlia

Szophoklész:             Antigoné, Oidipusz király

Lev Tolsztoj:              Ivan Iljics halála

Voltaire:                     Candide

Vörösmarty Mihály:   Csongor és Tünde

Zrínyi Miklós:             Szigeti veszedelem