Home » Szakgimnázium

Szakgimnázium

4 év alatt közismereti és ágazati érettségi, amely OKJ-s szakmai végzettséget ad (közismereti és szakmai tárgyak)

+1 év alatt emelt szintű szakmai végzettség (szakmai tárgyak)

 • Gépészet (31 521 10 Gyártósori gépész)

  Tagozatkód: 0047

  gepeszet

Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
044_54_521_03_Gepgyartastechnologiai_technikus.docx

 • Informatika (52 481 02 Irodai informatikus)

  Tagozatkód: 0048

computer-336628_640Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
073_54_481_06_Informatikai_rendszeruzemelteto.docx

 • Közgazdaság (52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens)

  Tagozatkód: 0049

Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
177_54_344_02_Vallalkozasi_es_berugyintezo.docx

 • Szociális (31 761 01 Gyermek és ifjúsági felügyelő)

  Tagozatkód: 0050

   

Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
088_54_761_02_Kisgyermekgondozo_nevelo.docx

A képzés részletei:

SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI KÉPZÉS 2016-tól

 5/2018. (VII. 9.) ITM rendelet, annak vonatkozó és mellékletei a  szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet és a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 24/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet módosításáról szólnak.

 MIND A 2016-BAN, MIND A 2018-BAN MEGKEZDETT ÁGAZATI SZAKGIMNÁZIUMI TANULMÁNYOKRA VONATKOZNAK AZ ALÁBB LEÍRTAK.

Ez a kerettanterv bevezeti a mellék-szakképesítés fogalmát:

„24a. mellék-szakképesítés: A szakgimnázium középiskolai évfolyamai tananyagának keretében a tanuló választása alapján tanulható és megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, az adott szakgimnáziumi ágazathoz és az érettségit követő szakképzési évfolyamon megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó szakképesítés vagy részszakképesítés, amelynek tananyagát a szakképzési kerettanterv tartalmazza.”

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény (Nkt.) szövegben:

 1. § (2) A szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ágazatokban – figyelembe véve az ágazaton belüli specializációt is – tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá a tanuló választásától függően a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerinti mellék-szakképesítés, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

Az Szakképzési törvény (továbbiakban Szt.) új 22/A. §-a határozza meg, hogy mikor dönt a tanuló arról, hogy választja-e a mellék-szakképesítést:

22/A. § (1) A tanuló a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásbeli nyilatkozatban választ a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamok kerettantervi irányáról a szakgimnázium által biztosított lehetőségek közül.

 1. Nkt. törvényszövegben:
 2. § (2) A szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott ágazatokban – figyelembe véve az ágazaton belüli specializációt is – tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá a tanuló választásától függően a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerinti mellék-szakképesítés, valamint az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

Az Szt. és ehhez kapcsolódóan az Nkt. mellék-szakképesítés választhatóságára vonatkozó új rendelkezései NEM felmenő rendszerben kerültek bevezetésre, hanem a már képzésben lévő 9. (kezdett: 2017-2018) és 10. (kezdett 2016-2017) évfolyamos  tanulók tekintetében is alkalmazni kell. A tanulmányaikat már megkezdett 9–10. évfolyamosok esetében a mellék-szakképesítés további tanulását és a szakmai vizsgát akkor is kötelező biztosítani, ha azt akár csak egy tanuló választja. 2018. szeptember 01-től induló ágazati szakgimnáziumi képzések esetén a mellék-szakképesítés tanulására kialakított minimális csoportlétszám 5 fő.

 

Az itt található óratervi hálókban az iskola tantestületi rögzítette azokat a tantervi tartalmakat, amelyeket a tanulók mellékszakképesítést választva vagy nem választva tanulhatnak. Az 51/2012. EMMI rendeletben meghatározottak alapján a mellék-szakképesítések órakerete jelenleg a 11. és 12. évfolyamon egyaránt heti 3-3 óra. A jogszabályi előírások alapján legalább ekkora óraszámban kell alternatív szakmai tartalmat kínálni a mellék-szakképesítés tanulását nem választó diákoknak.

Mellék-szakképesítés választása esetén az iskola az alábbi alternatívát biztosítja:

gépészeti ágazatban:          31 521 10 Gyártósori gépész

informatika ágazatban:      52 481 02 Irodai informatikus

turisztika ágazatban:           52 812 01  szállodai recepciós

szociális ágazatban:            31 761 01 GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ

közgazdaság ágazatban:    52-345-06 PÁLYÁZATI-TÁMOGATÁSI ASSZISZTENS

 

Mellékszakképesítés szakmai vizsga megszervezése:

Szt. 22/A. §

(2) A szakgimnáziumi tanuló a szakgimnázium pedagógiai programjában meghatározottak szerint – legkésőbb a tizenkettedik évfolyam első félévét követő, a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott február-márciusi vizsgaidőszakra – jelentkezhet a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára, ha a mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett.

Az iskola a helyi tantervet úgy alakította ki, hogy a tanuló a mellék-szakképesítésre vonatkozó tananyagot legkésőbb a tizenkettedik évfolyam első félévéig elsajátítsa. Mellékszakképesítés oktatása már nem lehetséges a 12. évfolyam utolsó tanulmányi félévében.

A Szt.előírásai alapján, így a vizsgára jelentkeztetés a tizenkettedik évfolyam októberi időszakában történik.

A vizsgára jelentkezés feltétele:

 • adott ágazati képzésben sikeresen lezárt 11. évfolyam igazolása (bukásmentesség; összefüggő nyári termelési gyakorlatteljesítése stb.)

A vizsga megkezdés feltétele:

 • adott ágazati képzésben sikeresen lezárt 12.évfolyam első félév bizonyítvány
 • a mellék-szakképesítés szakképzési kerettantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett

Szakgimnáziumi ágazati szakmai érettségi vizsga:

A képzésük indulásakor hatályos érettségi követelmények szerint kell ágazati szakmai érettségi vizsgát tegyenek akik tanulmányaikat 2015-2016 tanévben kezdték, a jelenleg hatályos 100/1997. Korm. rendelet és a 40/2002. OM rendeletben foglalt követelmények szerint.

A 18/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a fenti jogszabályt szakgimnáziumi ágazati szakmai érettségi vizsga 2020-ra vonatkozóan részben módosította,  így az a tanulmányaikat 2016-2017-ben és azt követően megkezdett tanulókra lesz érvényes.

Az egyes ágazati óratervei hálókat megtalálja Pedagógiai Programunkban.

Szakgimnáziumi képzés óraterve 2016-tól

TANTÁRGY
9. 10. 11. 12.
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4
Idegen nyelvek 4 4 4 4
Szakmai idegen nyelv
Matematika 3 3 3 3
Történelem 2 2 3 3
Etika 1
Informatika 2 2
Művészetek 1
Testnevelés 5 5 5 5
osztályfőnöki 1 1 1 1
Komplex természettudományos  tárgy 3
Ágazathoz kapcsolódó reál tantárgy: fizika/földrajz/biológia) 0 2 2 2
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1
Kötelezően választható tantárgy: Érettségi tantárgy, vagy Idegen nyelv, vagy Kémia*, vagy Informatika, vagy Szakmai tantárgy** 2 2
Érettségire épülő (fő) szakképesítés 8 8 7 7
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés 3 4 3 3
Összes heti óraszám 35 36 35 35

 

SZAKGIMNÁZIUM 2018. szeptember 1-től

 

TANTÁRGY  
9. 10. 11. 12. 13
Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4
Idegen nyelvek 4 4 4 4
Matematika 3 3 3 3
Történelem 2 2 3 3
Etika 1
Informatika 2 2
Művészetek 1
Testnevelés 5 5 5 5
osztályfőnöki 1 1 1 1
Kötelező komplex természettudományos  tantárgy 3
Fizika/Földrajz/Biológia (ágazathoz kapcsolódó természettudományos tárgy) 2 2 2
Pénzügyi és vállalkozói ismeretek 1
Kötelezően választható tantárgy: érettségi tantárgy: MATEMATIKA 2 2
Szakmai tárgyak órakerete 8 12 11 12 31
Szabadon tervezhető órakeret 4
Összes heti óraszám 35 36 35 35 35
tanítási hetek száma 36 36 36 31 31