Home » Szakközépiskola

Szakközépiskola

3 év alatt OKJ-s szakmai végzettség (közismereti és szakmai tárgyak)

+2 év alatt érettségi (közismereti tárgyak)

 • Épület- és szerkezetlakatos (OKJ 34 582 03 )

  Tagozatkód: 0051

Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
Epulet_es_szerkezetlakatos_34_582_03.docx

 • Eladó (OKJ 34 341 01)

  Tagozatkód: 0052

old-scale-1517586_640

Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
Elado_34_341_01.docx

 • Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)

  Tagozatkód: 0053

Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
Festo_mazolo_tapetazo_34_582_04.docx

 • Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 762 01)

  Tagozatkód: 0054szocgond

Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
Szocialis_gondozo_es_apolo_34_762_01.docx

 • Hegesztő (OKJ 34 521 06)

  Tagozatkód: 0055

Bővebb információ a szakképzési kerettantervben:
Hegeszto_34_521_06.docx

 •  * hiányszakma (tanulmányi eredménytől függően szakmai ösztöndíj)

A képzés részletei:

SZAKKÖZÉPISKOLA ÚJ 3+2 (felmenő 2016. szeptember 01-től)

A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; további két évfolyamon pedig érettségi vizsgára való felkészítő képzés. Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.), amelynek programja a 3 éves szakközépiskolai közismereti programra épül. Ez megteremti a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés lehetőségét is.

A szakközépiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit az egész életen át tartó tanuláshoz.

 

Szakközépiskolai képzés közismereti óráinak helyi elosztása

TANTÁRGY
9. 10. 11.
Magyar- kommunikáció 2,5 1 1
Idegen nyelvek 2 2 2
Matematika (9. csoportbontás) 2,5 2,5 1,5
Társadalomismeret 2 1
Természetismeret 3
Testnevelés *** 3,5 2,5 2,5
Osztályközösség-építő óra 1 1 1
Szabad órakeret (9. 0,5-0,5 magyar-matematika)(11, évf 1,5 informatika) 1* 0 1,5*
Informatika (csoportbontás) 1,5 1 1,5
Testnevelésből szabad keretként felhasználva informatika informatika, matematika matematika, kommunikáció
Összes közismereti 18 11 9,5

 

 

Szakközépiskolai érettségi vizsgára felkészítő évfolyamának óraterve

Évfolyam/

Tantárgyak

12.

Nappali tagozat

13.

Nappali tagozat

12.

Esti tagozat

13.

Esti tagozat

Magyar nyelv és irodalom 6 6 3 3
Idegen nyelv 6 6 3 3
Matematika 6 6 3 3
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 4 5 3 3
Természetismeret 2 1
Informatika 2 2 1 1
Testnevelés és sport 5 5
Osztályközösség-építő program 1 1
Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5
Összesen (közműveltségi óraszámok) 35 36 18 18

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés kerettantervét nappali, esti és levelező munkarend mellett bármely más munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a feltételei rendelkezésre állnak, illetve amelyet a köznevelési törvény lehetővé tesz.