Home » TÁMOP-3.1.4

TÁMOP-3.1.4

“Kompetenciák fejlesztése a sikeres munkaerőpiacon való megjelenés érdekében”


Az Európai Unió az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 207 056 983 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0431 „Kompetenciák fejlesztése a sikeres munkaerőpiacon való megjelenés érdekében” című projektünk, mely 2013. június 25. és 2015. június 24. között kerül megvalósításra.

A két év során a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjai táborokban, szakkörökön, vetélkedőkön és egész napos iskolai eseményeken mutathatják meg tehetségüket és fejleszthetik képességeiket az idegen nyelvek, az informatika, a biztonságos közlekedés, a gazdasági ismeretek és az elsősegély-nyújtás területén.

Nemcsak diákjaink, hanem tanáraink is bővíthetik tudásukat és szakértelmüket, ugyanis a projekt keretében különböző tanári továbbképzéseken vehetnek részt.

A projekt kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy tanulóinkat megfelelően képzett pedagógusok közreműködésével új, számukra eddig ismeretlen tudásanyaggal, tanulási formákkal ismertessük meg. Célunk, hogy a diákok számára élvezhetővé és mindennapossá tegyük azokat a „hasznos” tevékenységeket, melyek elengedhetetlenek fejlődésükhöz, fizikai és szellemi egészségükhöz. Olyan életszemléletet szeretnénk átadni számukra, amely szerint a tanulás, a tudás szeretete, az egymás iránti tisztelet és az egészség a kiegyensúlyozott élet alapköve.

A projektnyitó képei

Pályázati projektzárás a Kőrösiben

A „Kompetenciák fejlesztése a sikeres munkaerőpiacon való megjelenés érdekében” (TÁMOP–3.1.4-12/2-2012-0431) elnevezésű projekt záró rendezvénye zajlott június 15-én a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 175 millió forinttal támogatott pályázat legfőbb céljának – ahogyan azt Dr. Vántus Andrásné a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének tanügyigazgatási referense megfogalmazta – a diákok testi-lelki-értelmi fejlődésének elősegítését tekinthetjük.

Pappné Fülöp Ildikó intézményvezető foglalta össze a pályázat kezdete óta eltelt három év eseményeit, amelynek során ő külső pedagógusból szakmai vezető, majd projektmenedzser lett kollégái, Bakó Sándor, illetve Szabó Gábor után. Nagyon sokszínű program valósult meg az iskolában: erdei iskolák, nyelvi táborok, kirándulások, sport- és egészségnapok, szakkörök, hagyományőrző rendezvények, üzemlátogatások tették izgalmassá a tanítási napokat, hétvégéket. Az intézményvezető megköszönte mindazok munkáját, akik segítették a rengeteg feladattal járó pályázat megírását, megszervezését, dokumentálását.

Ezt követően Jónás Imre, a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársa tartott előadást, melyben azt hangsúlyozta, hogy a sikeres elhelyezkedés kulcsa a tanuláson kívül a helyes, reális önismeretben, erényeink megerősítésében rejlik.

Balogh-Tóth Zita tanárnő Margaréta mazsorett csoportjának fellépése után a diákok fényképekkel kísért élménybeszámolói következtek. A legnagyobb tapsot Balogh Tibor tanár úr szakköröseinek bemutatója váltotta ki. A mikrokontrollerek (apró, vezérlési feladatokat ellátó számítógépek) programozásában részt vevő fiúk szórakoztató módon szemléltették munkájuk eredményeit, pl. a fénnyel irányítható kisautót vagy az integető robotkezet. Végül a kollégista diákok Elvonókúra című színdarabja nevettette meg a közönséget, majd állófogadással zárult a kétórás rendezvény.

V. G.

Szöveges záró beszámoló a TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0431 Kompetenciák fejlesztése a sikeres munkaerőpiacon való megjelenés érdekében

 

 • A környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységekben négy ökotábor valósult meg, két időszakban.
 • Az alkalomszerű, szabadtéri mozgásos tevékenységekben 8 alkalommal vetélkedhettek különböző sportágakban kipróbálva magukat tanulóink.
 • A nyelvi táborok megvalósultak (összesen 10 csoport) tábori illetve idegen nyelvi környezetben. Nyelvi vetélkedők lebonyolítása 4 alkalommal történt meg kollégista diákjaink számára.
 • Az informatika szakkörök mind a tantárgyi, mind a nyílt-forráskódú illetve az alkalmazott informatika körében népszerűek voltak, így mindenki megtalálhatta (15 csoport különböző témakörökben) a neki megfelelő (kezdő, haladó, új platform) szakkört.
 • A mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramokon belül mindenki kiválaszthatta a neki leginkább testhez álló mozgásprogramot (aerobik, karate), megismerkedhetett különleges sportokkal (kendó, kardvívás) vagy csapatsportokban mérhette össze erejét .
 • Egészségnapot négy alkalommal egész intézményi szinten tartottunk, ahol dietetikus beszélt a helyes étkezésről, hivatásos sportolók a mozgás egészségmegőrző szerepéről.
 • A készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képesség fejlődését elősegítő programokat nyolc csoport számára valósítottunk meg.
 • A családi életre nevelés programokban a kollégium diákjai részesültek, megismerkedhettek egy nagycsalád életének mindennapjaival, a közösségi programok csapatépítő erejével.
 • A dohányzás megelőzést és leszokást célzó programok nyolc csoportjában is szakmailag képzett pszichológus segítette a káros szenvedélyhez való viszonyulás jó irányú átalakítását.
 • A pedagógusok továbbképzéseken vettek részt a köznevelési törvény új nevelési feladataihoz kapcsolódóan (kompetenciafejlesztés, tehetséggondozás) tanulási és magatartási problémák felismerését és fejlesztésterületen (lelki egészség, BTM-es diákok, habilitáció); szaktárgyi (természettudományi, matematikai), korszerű – ill mindennapos testneveléshez kapcsolódóan (mozgásos játékok, rekreáció) IKT oktatásban történő alkalmazása (digitális tananyagfejlesztés), valamint menedzsmentképzés, családpedagógia, egészségfejlesztés, honismereti, mérés-értékelés, könyvtár-pedagógia, drámapedagógia, egészségfejlesztés, biomechanikailag helyes testtartás, gyermek és ifjúságvédelem, tanórán kívüli tevékenység, mint művészetek témákban.
 • Szakkörök keretében folyt a gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása (szakirodalmat, és fejlesztő játékot vásároltunk).
 • A nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek közül nemcsak az iskolai Március 15-i megemlékezések színvonalas megszervezését emeljük de, de szlovákiai testvériskolánk városában ( Fülek) egy igazi forradalmi forgatagban vehettek részt tanulóink az ünnep alkalmából.
 • Komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési) nemcsak szakköri keretekben, de célirányos képzésekkel is folyt, ugyanúgy, ahogy az elsősegélynyújtás alapjainak elsajátítása is.
 • Egy hagyománnyá tehető iskolai eseményként tovább él a Csiha-nap, a 12 órás vetélkedő, valamint a megemlékezés iskolánk nagyjairól.
 • Új típusú intézményi együttműködések keretében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal ill. a nyíregyházi Zöld körrel dolgoztunk együtt.
 • A szakkörvezető pedagógusok kirándulásokat is szerveztek sport, informatika, egészségfejlesztés, közlekedési ismeretek területén.

A pályázati fotók